#تمدن_

#جنگ#تحریم#حشد_الشعبی_
#سیل#نماد_ملی_
#رستاخیز_فیروزه ای_
#رفراندوم#ازادی_اندیشه_
#رضا_شاه_پهلوی#ققنوس_
#معمار_ایران_نوین_
#تمامیت_ارضی#حقوق_بشر_
#کوروش_هخامنشی#تمدن_
#زرتشت#ازادی_بیان_
#میدان_میلیون#فتح_تهران_
#براندازی#حقوق_زنان_
#چهارشنبه_های_سفید#تحریم_
#ایران_اریایی#پارسیان_
#اتحاد_ملی#میدان_میلیونی_
#اعتصابات_سراسری_
#دوربین_ما_اسلحه_ما_
#تمدن_‌و_ملالت‌_های_‌آن
#زیگموند_فروید
زیگموند فروید (۱۸۵۶-۱۹۳۹) در سال ۱۹۳۰ کتاب کوچکی منتشر کرد که با استقبال گسترده‌ای مواجه شد، تا آن جا که تمام نسخه های آن فروخته شد و پس از یک سال به چاپ دوم رسید. بعدها این کتاب یکی از مشهورترین آثار #فروید در سراسر جهان معرفی شد. عنوان این کتاب "تمدن و ملالتهای آن" بود. توجه به این اثر دلایل متعددی دارد. اول این که مختصر و مفید است. دوم ساده و روان نگاشته شده است. سوم شرح اصول روانکاوی و کاربرد آنها در مسائل انسانی در این کتاب به سادگی قابل فهم است و در نهایت به مسائل مهم و حیاتی انسان پرداخته است.

از نظر فروید ضمیر ما دو نیروی متضاد و متخاصم دارد که همه ساخته‌های بشریت حاصل آن است: "عشق و مرگ" نویسنده این دو نیرو را آشتی ناپذیر می‌داند و اعتقاد دارد تاکنون برای آن راه حلی یافت نشده است. این دو نیروی متخاصم در اصل فردی هستند لذا تمام فعالیت های انسان نیز فردی است. اما برای رسیدن به آنها باید اجتماعی باشیم؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم بین این دو تعادل بوجود آوریم. انسان موجودی فردی و اجتماعی است. برای آنکه بتوانیم در جمع بمانیم باید امیال فردی خود را مهار کنیم. تنها در این صورت است که بین این دو، عشق و مرگ، نوعی تضاد و تخاصم شکل می‌گیرد، که نویسنده آن را ناخشنودی یا ملال می‌نامد.

فروید در این کتاب کوچک به زبانی، ساده و روان از نظریات خود در روانکاوی برای تجزیه و تحلیل شکل گیری تمدن انسانی استفاده می کند. او هم به عوامل ایجاد تمدن و هم عواملی که می تواند آن را نابود کند می پردازد. البته به تبع این بحث به موضوعاتی همچون خانواده، عشق، جنگ، دین، میل جنسی، روابط انسانی، سعادت، آزادی و موضوعات مشابه دیگر نیز پرداخته است. این کتاب نه فقط برای علاقمندان به روانشناسی و روانکاوی، بلکه برای همه کسانی که دل مشغول علوم انسانی هستند جذاب است. مترجم این اثر مقدمه خوبی به آن افزوده که علاوه بر کوتاه و مختصر بودن بسیار مفید و روشنگر بوده و درآمدی بسیار خوب برای آشنایی با اندیشه های فروید و فهم بهتر کتاب است.

بخشی از کتاب: 
آزادیِ فردی نعمتِ تمدن نیست. پیش از ان که تمدنی بوده باشد، این آزادی از هر زمانِ دیگر بیشتر بوده است. البته در آنزمان غالبا ارزشی نداشته است.زیرا فرد تقریبا هیچ قادر به دفاع از آن نبوده است.
با رشدِ تمدن، آزادی فردی محدود می شود و اقتضای عدالت این است که هیچکس از این محدودیت معاف نشود.
⏹
تمدن اصلی ترین دلیلِ تنهایی انسان بود.. #AlfredQuote #AlfredBook
#تمدن_‌و_ملالت‌_های_‌آن
#زیگموند_فروید
زیگموند فروید (۱۸۵۶-۱۹۳۹) در سال ۱۹۳۰ کتاب کوچکی منتشر کرد که با استقبال گسترده‌ای مواجه شد، تا آن جا که تمام نسخه های آن فروخته شد و پس از یک سال به چاپ دوم رسید. بعدها این کتاب یکی از مشهورترین آثار #فروید در سراسر جهان معرفی شد. عنوان این کتاب "تمدن و ملالتهای آن" بود. توجه به این اثر دلایل متعددی دارد. اول این که مختصر و مفید است. دوم ساده و روان نگاشته شده است. سوم شرح اصول روانکاوی و کاربرد آنها در مسائل انسانی در این کتاب به سادگی قابل فهم است و در نهایت به مسائل مهم و حیاتی انسان پرداخته است.

از نظر فروید ضمیر ما دو نیروی متضاد و متخاصم دارد که همه ساخته‌های بشریت حاصل آن است: "عشق و مرگ" نویسنده این دو نیرو را آشتی ناپذیر می‌داند و اعتقاد دارد تاکنون برای آن راه حلی یافت نشده است. این دو نیروی متخاصم در اصل فردی هستند لذا تمام فعالیت های انسان نیز فردی است. اما برای رسیدن به آنها باید اجتماعی باشیم؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم بین این دو تعادل بوجود آوریم. انسان موجودی فردی و اجتماعی است. برای آنکه بتوانیم در جمع بمانیم باید امیال فردی خود را مهار کنیم. تنها در این صورت است که بین این دو، عشق و مرگ، نوعی تضاد و تخاصم شکل می‌گیرد، که نویسنده آن را ناخشنودی یا ملال می‌نامد.

فروید در این کتاب کوچک به زبانی، ساده و روان از نظریات خود در روانکاوی برای تجزیه و تحلیل شکل گیری تمدن انسانی استفاده می کند. او هم به عوامل ایجاد تمدن و هم عواملی که می تواند آن را نابود کند می پردازد. البته به تبع این بحث به موضوعاتی همچون خانواده، عشق، جنگ، دین، میل جنسی، روابط انسانی، سعادت، آزادی و موضوعات مشابه دیگر نیز پرداخته است. این کتاب نه فقط برای علاقمندان به روانشناسی و روانکاوی، بلکه برای همه کسانی که دل مشغول علوم انسانی هستند جذاب است. مترجم این اثر مقدمه خوبی به آن افزوده که علاوه بر کوتاه و مختصر بودن بسیار مفید و روشنگر بوده و درآمدی بسیار خوب برای آشنایی با اندیشه های فروید و فهم بهتر کتاب است.

بخشی از کتاب:
آزادیِ فردی نعمتِ تمدن نیست. پیش از ان که تمدنی بوده باشد، این آزادی از هر زمانِ دیگر بیشتر بوده است. البته در آنزمان غالبا ارزشی نداشته است.زیرا فرد تقریبا هیچ قادر به دفاع از آن نبوده است.
با رشدِ تمدن، آزادی فردی محدود می شود و اقتضای عدالت این است که هیچکس از این محدودیت معاف نشود.

تمدن اصلی ترین دلیلِ تنهایی انسان بود.. #AlfredQuote #AlfredBook
#جنگ#تحریم#حشد_الشعبی_
#سیل#نماد_ملی_
#رستاخیز_فیروزه ای_
#رفراندوم#ازادی_اندیشه_
#رضا_شاه_پهلوی#ققنوس_
#معمار_ایران_نوین_
#تمامیت_ارضی#حقوق_بشر_
#کوروش_هخامنشی#تمدن_
#زرتشت#ازادی_بیان_
#میدان_میلیون#فتح_تهران_
#براندازی#حقوق_زنان_
#چهارشنبه_های_سفید#تحریم_
#ایران_اریایی#پارسیان_
#اتحاد_ملی#میدان_میلیونی_
#اعتصابات_سراسری_
#دوربین_ما_اسلحه_ما_
#ایران_ 
#قدرت_ 
#تمدن_ 
#ابهت_
دانش، اندیشه و تمدن در گذر زمان. این کتاب تحولات آندیشه آدمی را از دوران دیرینه سنگی تا دوران باستان برسی میکند. خواندن کافی نیست، مطالعه باید کرد
#دانش#مطالعه_کنیم #فلسفه#علم#استوره#انسان_شکارچی#تاریخ_علم#تمدن_
سفارش خرید: تهران، پخش پیام امروز تلفن: ۶۶۴۸۶۵۳۵ یا www.30book.com
دانش، اندیشه و تمدن در گذر زمان. این کتاب تحولات آندیشه آدمی را از دوران دیرینه سنگی تا دوران باستان برسی میکند. خواندن کافی نیست، مطالعه باید کرد
#دانش#مطالعه_کنیم #فلسفه#علم#استوره#انسان_شکارچی#تاریخ_علم#تمدن_
سفارش خرید: تهران، پخش پیام امروز تلفن: ۶۶۴۸۶۵۳۵ یا www.30book.com
#ونزوءلا#حشد_الشعبی#سیل_
#نماد_ملی#رستاخیز_فیروزه ای_
#رفراندوم#ازادی_اندیشه_
#رضا_شاه_پهلوی#ققنوس_
#معمار_ایران_نوین_
#تمامیت_ارضی#حقوق_بشر_
#کوروش_هخامنشی#تمدن_
#زرتشت#ازادی_بیان_
#میدان_میلیون#فتح_تهران_
#براندازی#حقوق_زنان_
#چهارشنبه_های_سفید#تحریم_
#ایران_اریایی#پارسیان_
#اتحاد_ملی#میدان_میلیونی_
#اعتصابات_سراسری_
#دوربین_ما_اسلحه_ما_
#ظهور_بسیار_نزدیک_است_ان_شاء_الله#امام_خمینی#رهبری#تمدن#اسلام#ظهور#تمدن_  اسلامی#تدبیر#شیعیان#اهل_تسنن#آنتی_اسراییل#مقاومت#بصیرت#شهادت#امتحان_الهی#  فتنه#آزمایش#
✴◀تاریخ 9000ساله ایران⏬ 🔴🚫چه اصراری به بزرگنمایی 2500سال پیش و پادشاهان هخامنشی وجود دارد ولی اشاره ای به تاریخ هفت هزار و نه هزار سال پیش و پادشاهان آن دوره نمیشود و یا از دلاورانی همچون امامقلی خان و امثال او یادی نمیشود✔

#تمدن_ نه_ هزار _ساله_ ایران#
تاریخ# ایران #مفاخر# ایران# #پادشاهان# خوب# و# بد# ایران# #حاکمان #عادل و# جنایت_ کار_ #ایران#
✴◀تاریخ 9000ساله ایران⏬ 🔴🚫چه اصراری به بزرگنمایی 2500سال پیش و پادشاهان هخامنشی وجود دارد ولی اشاره ای به تاریخ هفت هزار و نه هزار سال پیش و پادشاهان آن دوره نمیشود و یا از دلاورانی همچون امامقلی خان و امثال او یادی نمیشود✔

#تمدن_ نه_ هزار _ساله_ ایران#
تاریخ# ایران #مفاخر# ایران# #پادشاهان# خوب# و# بد# ایران# #حاکمان #عادل و# جنایت_ کار_ #ایران#
برنامه باهمستان با حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت علی اصغر سبزوار در برگزار شد. با تشکر  از گـروه اجتماعی شبکه جام جم #خیریه_ حضرت علی اصغر سبزوار#بیماریهای_ خاص#الگوی _بومی_ پیشرفت#شبکه_ یکپارچه_ تلویزیونی_سازمانهای_ مردم_ نهاد#تمدن_ اسلامی ایرانی
@bimaran.khas
برنامه باهمستان با حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت علی اصغر سبزوار در برگزار شد. با تشکر از گـروه اجتماعی شبکه جام جم #خیریه_ حضرت علی اصغر سبزوار#بیماریهای_ خاص#الگوی _بومی_ پیشرفت#شبکه_ یکپارچه_ تلویزیونی_سازمانهای_ مردم_ نهاد#تمدن_ اسلامی ایرانی
@bimaran.khas
#خانه_#چوبی_#تلار_#ایوان_#بام_#گیلان😍
#ایران_#پایتخت_#تمدن_#طبیعت#بومگردی❖
اینم تبریک سال نو 
به 18 زبان دنیــــا : ♥️🍃 عربی، سنة جديدة سعيدة
انگلیسی، Happy New Year
ترکی ترکیه، Mutlu Yıllar
فرنسوی، Bonne Année
آلمانی، Einen Guten Rutsch Ins Neue Jahr
ایتالیایی، Buon Anno
اسپانیایی، Feliz Año Nuevo
روسی، С Новым Годом
کره ای، 새해 복 많이 받으세요
ژاپنی، 明けましておめでとうございます
چینی، 新年快乐
تایلندی، สวัสดีปีใหม่
پرتغالی، Feliz Ano Novo
سوئدی، Gott Nytt År
رومانیایی، An Nou Fericit
مالزیایی، Selamat Tahun Baru
هندی، नया साल मुबारक हो
اندونزیایی، Selamat Tahun Baru

یادتون نره من اولین 
نفرم که بین المللی بهتون 
سال نو رو پیشاپیش تبریک گفتم 😍 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
#خانه_#چوبی_#تلار_#ایوان_#بام_#گیلان😍
#ایران_#پایتخت_#تمدن_#طبیعت#بومگردی❖
اینم تبریک سال نو
به 18 زبان دنیــــا : ♥️🍃 عربی، سنة جديدة سعيدة
انگلیسی، Happy New Year
ترکی ترکیه، Mutlu Yıllar
فرنسوی، Bonne Année
آلمانی، Einen Guten Rutsch Ins Neue Jahr
ایتالیایی، Buon Anno
اسپانیایی، Feliz Año Nuevo
روسی، С Новым Годом
کره ای، 새해 복 많이 받으세요
ژاپنی، 明けましておめでとうございます
چینی، 新年快乐
تایلندی، สวัสดีปีใหม่
پرتغالی، Feliz Ano Novo
سوئدی، Gott Nytt År
رومانیایی، An Nou Fericit
مالزیایی، Selamat Tahun Baru
هندی، नया साल मुबारक हो
اندونزیایی، Selamat Tahun Baru

یادتون نره من اولین
نفرم که بین المللی بهتون
سال نو رو پیشاپیش تبریک گفتم 😍 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
اینجا تا اولین آثار #تمدن_ 15 کیلومتر فاصله داره. تو دل کوههای #شیرکوه و کوه جیگری اطراف #آباده محل گذر #کاروانها ی #تجار که از #شیراز به #یزد و #اصفهان و برعکس بوده.مکانهای پر #رمزيات و #راز های زیادی درش نهفته. این #دالان هم استفاده های زیادی داشته.
اینجا تا اولین آثار #تمدن_ 15 کیلومتر فاصله داره. تو دل کوههای #شیرکوه و کوه جیگری اطراف #آباده محل گذر #کاروانها ی #تجار که از #شیراز به #یزد و #اصفهان و برعکس بوده.مکانهای پر #رمزيات و #راز های زیادی درش نهفته. این #دالان هم استفاده های زیادی داشته.
کسی منتظر مرد شدن ماست.
مرد شدن چقدر زمان می برد.
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج 
#امام_مهدى 
#صاحب_‌الزمان
#imamzaman
#imam_zaman
#imam_twelve
#imamtwelve
#فرزند_انسان
#منتقم
#عدالت
#تمدن_‌نوین_اسلامی
♻️نامه #شاهین_ نجفی به #پسر _شاه
درود بر #آریا_مهر#شاهنشاه #ایران
به پدرت سلام برسان و بگو هنوز #راه_ 
آهن ایران جزو پر رفت وآمد ترین راه آهن های دنیاست
فقط قطار هایمان کمی کهنه اند راستش را بخواهی بعد از نپال داریم از قدیمی ترین واگن ها ی جهان استفاده میکنیم!
راستی یادت هست زمانی که پدرت شاه شد مردم ما سوار بر شتر بودند؟
زمانی که تو از ایران میرفتی پیشرفته ترین جنگنده دنیا یعنی همان #F14 زیر پای ایرانی ها بود!
جنگنده ایی که در اهمیت آن همین بس که پس از 40 سال هنوز پیشرفته ترین با ارزش ترین وگرونترین سلاح نیرو های مسلح ایران است.
راستی #ارتش ما دیگر جزو پنج ارتش قدرتمند جهان نیست. بلکه جزو ده ارتش فرسوده دنیاست.
راستی یادت می آید زمانی که داشتی میرفتی شتر سواران ایران سوار #بوئینگ747 بودند؟
هواپیمایی که در اهمیت اون همین بس که در تمام دنیا فقط امریکن ایر و #ایران_ایر توانایی خریدش را داشتند!
راستی #توپولف هایی که اون زمان وارداتشان را ممنوع کردی الان پس از 40 سال در ایران میپرند و هر از چند گاهی یکیشون سقوط میکنه!
راستی دیگر ایرانی ها بهترین اتومبیل های دنیارو سوار نمیشن
راستی #پیکان رو یادته؟
طرح چراغاشو عوض کردیم یکم خوشگل تر شده میخایم بعد 50 سال بازم سوارش بشیم
دستت درد نکنه ماشین خوبی بود.
راستی زراد خانه های هسته ایی رو که ساختی یادته؟
میخایم بعد از 40 سال ازشون استفاده کنیم اما 5+ 1نمیزاره
5 +1نمیدونی چیه؟
یچیزیه که اون موقع 3 بود آمریکا انگلیس ایران!
راستی یادته جشن دوهزارو پونصد ساله داشتی؟ که به دنیا نشون بدی مهد تمدن بشری حکومت #هخامنشی و #کورش بزرگه؟
الان اسم #کورش و #تمدن_ هخامنشی از #تقویم و #تاریخ حذف شده بجاش روز غزه گذاشتن!
راستی اسرائیل بعد رفتنت مردم غزه رو کشت و دیوار حائل رو خراب کرد چون دیگه تو نبودی که بهش بگی ژاندارم منطقه نمیزاره با کسی جنگ کنی!
فقط همین نیست بعد از ازبین رفتن ژاندارم منطقه عراق به ایران و کویت حمله کرد آمریکا به عراق افغانستان پاکستان سوریه حمله کرد
عربستان به یمن امارات به اردن!
راستی امارات شیخ نشین یادته؟
الان شده قطب بزرگ تجاری اقتصادی آسیا! راستی شرم دارم بگم بیشترین فاحشه خونه دنیا رو بعد تایلند و مالزی داره
و بدتر اینکه 70درصد دختران روسپی گرش ایرانین!
راستی چند روز پیش تلوزیون رسمی مالزی اعلام کرد 50 درصد دخترای روسپی گرش ایرانی اند درمورد کشور های دیگه این آمار بین هفت تا هجده درصده!
بعد از رفتن تو کم کم داریم بجای نفت دختر صادر میکنیم!
راستی اوپک دیگه ما رو قبول نداره!
راستی #خلیج_فارس رو میگن #خلیج_عربی!!!
♻️نامه #شاهین_ نجفی به #پسر _شاه
درود بر #آریا_مهر#شاهنشاه #ایران
به پدرت سلام برسان و بگو هنوز #راه_
آهن ایران جزو پر رفت وآمد ترین راه آهن های دنیاست
فقط قطار هایمان کمی کهنه اند راستش را بخواهی بعد از نپال داریم از قدیمی ترین واگن ها ی جهان استفاده میکنیم!
راستی یادت هست زمانی که پدرت شاه شد مردم ما سوار بر شتر بودند؟
زمانی که تو از ایران میرفتی پیشرفته ترین جنگنده دنیا یعنی همان #F14 زیر پای ایرانی ها بود!
جنگنده ایی که در اهمیت آن همین بس که پس از 40 سال هنوز پیشرفته ترین با ارزش ترین وگرونترین سلاح نیرو های مسلح ایران است.
راستی #ارتش ما دیگر جزو پنج ارتش قدرتمند جهان نیست. بلکه جزو ده ارتش فرسوده دنیاست.
راستی یادت می آید زمانی که داشتی میرفتی شتر سواران ایران سوار #بوئینگ747 بودند؟
هواپیمایی که در اهمیت اون همین بس که در تمام دنیا فقط امریکن ایر و #ایران_ایر توانایی خریدش را داشتند!
راستی #توپولف هایی که اون زمان وارداتشان را ممنوع کردی الان پس از 40 سال در ایران میپرند و هر از چند گاهی یکیشون سقوط میکنه!
راستی دیگر ایرانی ها بهترین اتومبیل های دنیارو سوار نمیشن
راستی #پیکان رو یادته؟
طرح چراغاشو عوض کردیم یکم خوشگل تر شده میخایم بعد 50 سال بازم سوارش بشیم
دستت درد نکنه ماشین خوبی بود.
راستی زراد خانه های هسته ایی رو که ساختی یادته؟
میخایم بعد از 40 سال ازشون استفاده کنیم اما 5+ 1نمیزاره
5 +1نمیدونی چیه؟
یچیزیه که اون موقع 3 بود آمریکا انگلیس ایران!
راستی یادته جشن دوهزارو پونصد ساله داشتی؟ که به دنیا نشون بدی مهد تمدن بشری حکومت #هخامنشی و #کورش بزرگه؟
الان اسم #کورش و #تمدن_ هخامنشی از #تقویم و #تاریخ حذف شده بجاش روز غزه گذاشتن!
راستی اسرائیل بعد رفتنت مردم غزه رو کشت و دیوار حائل رو خراب کرد چون دیگه تو نبودی که بهش بگی ژاندارم منطقه نمیزاره با کسی جنگ کنی!
فقط همین نیست بعد از ازبین رفتن ژاندارم منطقه عراق به ایران و کویت حمله کرد آمریکا به عراق افغانستان پاکستان سوریه حمله کرد
عربستان به یمن امارات به اردن!
راستی امارات شیخ نشین یادته؟
الان شده قطب بزرگ تجاری اقتصادی آسیا! راستی شرم دارم بگم بیشترین فاحشه خونه دنیا رو بعد تایلند و مالزی داره
و بدتر اینکه 70درصد دختران روسپی گرش ایرانین!
راستی چند روز پیش تلوزیون رسمی مالزی اعلام کرد 50 درصد دخترای روسپی گرش ایرانی اند درمورد کشور های دیگه این آمار بین هفت تا هجده درصده!
بعد از رفتن تو کم کم داریم بجای نفت دختر صادر میکنیم!
راستی اوپک دیگه ما رو قبول نداره!
راستی #خلیج_فارس رو میگن #خلیج_عربی!!!
حتی حضور در تمرین«گروه موسیقی نگاه» هم شور انگیز و اموزنده است.
افرین به تلاشتان 
باید از اقایان استاد فریدون احتشامی مشاور گروه و علی کرمی کبیر سرپرست گروه و بنیاد خیریه معلولین ایرانیان تشکر ویژه کرد.
#کمپین_من_مرزیم#تمدن_ ایران_اسلامی
حتی حضور در تمرین«گروه موسیقی نگاه» هم شور انگیز و اموزنده است.
افرین به تلاشتان
باید از اقایان استاد فریدون احتشامی مشاور گروه و علی کرمی کبیر سرپرست گروه و بنیاد خیریه معلولین ایرانیان تشکر ویژه کرد.
#کمپین_من_مرزیم#تمدن_ ایران_اسلامی
هیچگاه به برنامه ها و توصیه های غربی اعتماد نکنید همواره باید به توصیه غربی ها با سوء ظن نگریسته شود. 
مقام معظم رهبری 
شیفتگان و مستان لا یعقل غرب بدانند ما توهم توطئه نداریم واقعیت تمدن غرب مبتنی بر استعمار جهان به هر قیمتی است 
چشممان را بازتر کنیم 
جایگزین فولیک اسید در طب اسلامی 
برای جبران اسید فولیک از سویق جو و گندم استفاده کنید. در صورتی که کم خونی وجود داشته باشد باید قرص خون مصرف شود . در حال عادی بارداری استفاده از قرص خون هم مفید است
#طب_ استعماری 
#طب_ اسلامی 
#تمدن_ غرب 
#تمدن_ نوین_ اسلامی 
#علوم_ استعماری 
#علوم _اسلامی
هیچگاه به برنامه ها و توصیه های غربی اعتماد نکنید همواره باید به توصیه غربی ها با سوء ظن نگریسته شود.
مقام معظم رهبری
شیفتگان و مستان لا یعقل غرب بدانند ما توهم توطئه نداریم واقعیت تمدن غرب مبتنی بر استعمار جهان به هر قیمتی است
چشممان را بازتر کنیم
جایگزین فولیک اسید در طب اسلامی
برای جبران اسید فولیک از سویق جو و گندم استفاده کنید. در صورتی که کم خونی وجود داشته باشد باید قرص خون مصرف شود . در حال عادی بارداری استفاده از قرص خون هم مفید است
#طب_ استعماری
#طب_ اسلامی
#تمدن_ غرب
#تمدن_ نوین_ اسلامی
#علوم_ استعماری
#علوم _اسلامی
#مد
#حجاب
#پوشش
#غربگرایی
#تمدن_ایران 
#تمدن_‌غرب
#عقل
#فقیر
#فقرا
#لیبرالیسم
تمدن اصلی‌ترین دلیل تنهایی انسان بود. 📕 #تمدن_‌و_ملالت‌های_‌آن
👤 #زیگموند_فروید

پ‌ن: تابلوی بر دروازه‌ ابدیت اثر #ونسان_ونگوک
تمدن اصلی‌ترین دلیل تنهایی انسان بود. 📕 #تمدن_‌و_ملالت‌های_‌آن
👤 #زیگموند_فروید

پ‌ن: تابلوی بر دروازه‌ ابدیت اثر #ونسان_ونگوک
#هرشب_یک_جمله

تمدن اصلی‌ترین دلیل تنهایی انسان بود. 📕 #تمدن_‌و_ملالت‌های_‌آن
👤 #زیگموند_فروید
#هرشب_یک_جمله

تمدن اصلی‌ترین دلیل تنهایی انسان بود. 📕 #تمدن_‌و_ملالت‌های_‌آن
👤 #زیگموند_فروید
تمدن اصلی‌ترین دلیل تنهایی انسان بود. 📕 #تمدن_‌و_ملالت‌های_‌آن
👤 #زیگموند_فروید

پ‌ن: تابلوی بر دروازه‌ ابدیت اثر #ونسان_ونگوک

#روان_مشاوره_کودک_بیش_فعالی_اضطراب_استرس_افسردگی_درمان_مشکلات_جنسی_مشاوره_فردی_گروه_درمانی
بیایید هدف عاشورا را در معیارهای انسانی نهادینه کنیم
و به جای ریختن خون و دردکشیدن
در اهدای خون و اهدای زندگی شریک باشیم  #اولینداشاعرونویسنده

Insta: @olinda_33

#اجتماعی_#روانشناسی_#زیستی_#فرهنگ_#تمدن_#انسانیت

#کانال_من_معجزه_هستم  telegram: 💯Join us 🆔 👉 @olindaAuthor
بیایید هدف عاشورا را در معیارهای انسانی نهادینه کنیم
و به جای ریختن خون و دردکشیدن
در اهدای خون و اهدای زندگی شریک باشیم #اولینداشاعرونویسنده

Insta: @olinda_33

#اجتماعی_#روانشناسی_#زیستی_#فرهنگ_#تمدن_#انسانیت

#کانال_من_معجزه_هستم telegram: 💯Join us 🆔 👉 @olindaAuthor
.
🔹سنگ نگاره ای از مونام بزرگترین تمدن لموریا مو (MU) بوده است که در ایالت آریزونا (Arizona) در آمریکای شمالی واقع شده و سنگ نوشته ها و معابد آن از زیر خاک بیرون آورده شده است.

#Wonderfullllll
#دنیای_ناشناخته 
#mu 
#تمدن_ مو
#ancientaliens 
#باستان
#agarta 
#آتلانتیس 
#atlantis
.
🔹سنگ نگاره ای از مونام بزرگترین تمدن لموریا مو (MU) بوده است که در ایالت آریزونا (Arizona) در آمریکای شمالی واقع شده و سنگ نوشته ها و معابد آن از زیر خاک بیرون آورده شده است.

#Wonderfullllll
#دنیای_ناشناخته
#mu
#تمدن_ مو
#ancientaliens
#باستان
#agarta
#آتلانتیس
#atlantis
دشمن شما سعی می‌کند شما را از دست یافتن به هدف‌های خود نومید کند. در حالی که وعده‌ی الهی می‌گوید: «وَنُرِیدُ أَن نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ» . به وعده‌ی مؤکد و بی‌تردید خداوند اعتماد کنید که می‌گوید: «وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ» .

89/11/15

#استحاله #اعتماد_به_نفس_ملی #تهاجم_فرهنگی #عدالت_اجتماعی #مذاکره_با_آمریکا #مردمسالاری_دینی #استکبارستیزی #تحریم_اقتصادی #نمازجمعه #بیداری_اسلامی #افکارعمومی #منافع_ملی #اعتماد_به_خدا #دستاوردهای_انقلاب_اسلامی #جنگ #اراده‌ #اسلام_ستیزی #فتنه88 #نصرت_الهی #نظام‌سازی #یأس #مسلمین #استقلال_علمی #تمدن_‌سازی #نوین #اسلامی #سیاست‌ #خاورمیانه‌ #آمریکا #انقلاب_کبیر_اسلامی_ایران
دشمن شما سعی می‌کند شما را از دست یافتن به هدف‌های خود نومید کند. در حالی که وعده‌ی الهی می‌گوید: «وَنُرِیدُ أَن نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ» . به وعده‌ی مؤکد و بی‌تردید خداوند اعتماد کنید که می‌گوید: «وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ» .

89/11/15

#استحاله #اعتماد_به_نفس_ملی #تهاجم_فرهنگی #عدالت_اجتماعی #مذاکره_با_آمریکا #مردمسالاری_دینی #استکبارستیزی #تحریم_اقتصادی #نمازجمعه #بیداری_اسلامی #افکارعمومی #منافع_ملی #اعتماد_به_خدا #دستاوردهای_انقلاب_اسلامی #جنگ #اراده‌ #اسلام_ستیزی #فتنه88 #نصرت_الهی #نظام‌سازی #یأس #مسلمین #استقلال_علمی #تمدن_‌سازی #نوین #اسلامی #سیاست‌ #خاورمیانه‌ #آمریکا #انقلاب_کبیر_اسلامی_ایران
‍ اعترافی باورنکردنی؛ فضایی ها در کنار ما زندگی میکنند

شرکتی به نام Bigelow Aerospace که مشغول همکاری با ناسا است ایده عجیبی روی میز گذاشته است. مدیر این شرکت ادعا میکند احتیاجی نیست در آسمانها به دنبال فرازمینی ها بگردیم. آنها در میان ما زندگی میکنند.

این شرکت برای ایستگاه فضایی بین المللی سازه های قابل سکونت بادی تهیه میکند. مدیر این موسسه در مصاحبه ای در این رابطه گفت:

خبرنگار: به وجود فرازمینی ها اعتقاد دارید؟

رابرت بیگلو مدیر موسسه: البته باور دارم. در ارتباط با وجود فرازمینی ها هیچ شکی ندارم.

خبرنگار: خب باور میکنید بشقاب پرنده ها به زمین آمده باشند؟

رابرت بیگلو: حقیقتی وجود دارد. و آن هم این است که فرازمینی ها موجود هستند. برای اثبات وجود این مخلوقات میلیونها دلار هزینه کردم. و میتوان گفت در اندازه خودم موفق بودم.

خبرنگار: خب؛ شما در رسانه ها و پیشگاه مردم اعلام کردید به فرازمینی ها باور دارید. آیا متوجه ریسک این اعتراف هستید؟

رابرت بیگلو: خیر، هیچ ریسکی متوجه من نیست.

خبرنگار: حالا که آنقدر در این مورد پیش رفتید که مقدار زیادی پول در این راه هزینه کنید. به نظر شما ما میتوانیم با فرازمینی ها ارتباط برقرار کنیم؟

رابرت بیگلو: برای پیدا کردن فرازمینی ها لازم نیست خیلی دور برویم. آنها دقیقا جلوی بینی ما هستند. آنها با ما در زمین زندگی میکنند…  در این رابطه حکومت ها چه میگویند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در ارتباط با اتفاقی که در سال  ۱۹۷۶ در ایران به وقوع پیوست گزارشی تهیه کرده است( هواپیمای F-4 در فاصله ۴۵ کیلومتری شی ناشناسی ثبت کرد. و ناگهان خلبان کنترل هواپیما را از دست داد. خط ارتباطی مسدود بود. و وقتی از شی دور شدند گویی دیگر تهدید به حساب نمی آمدند چون راه های ارتباطی به حالت اول بازگشت!

رئیس سابق سیا نیز میگوید: برخلاف آنچه بر زبان می آورند. تعداد زیادی درجه دار نیروی هوایی آمریکا در ارتباط با Ufo ها بسیار نگران هستند.
اما دولت ها چنان در پروسه رازداری غرق شده اند که ملت ها عموما واقعیت وجودی فرازمینی ها را باور نمیکنند. حتی این حقیقت تبدیل به طنز شده است.
آیا همانطور که رابرت بیگلو به آن باور دارد فرازمینی ها میان ما زندگی میکنند یا خیر؟ واقعیت این است،، ما نمیدانیم

#تمدن_بیگانه #تمدن_فرازمینی #تمدن_ هوشمند #حیات_ هوشمند #فرازمینیان #یوفو #بشقاب_پرنده #موجودات_فضایی #ناسا
‍ اعترافی باورنکردنی؛ فضایی ها در کنار ما زندگی میکنند

شرکتی به نام Bigelow Aerospace که مشغول همکاری با ناسا است ایده عجیبی روی میز گذاشته است. مدیر این شرکت ادعا میکند احتیاجی نیست در آسمانها به دنبال فرازمینی ها بگردیم. آنها در میان ما زندگی میکنند.

این شرکت برای ایستگاه فضایی بین المللی سازه های قابل سکونت بادی تهیه میکند. مدیر این موسسه در مصاحبه ای در این رابطه گفت:

خبرنگار: به وجود فرازمینی ها اعتقاد دارید؟

رابرت بیگلو مدیر موسسه: البته باور دارم. در ارتباط با وجود فرازمینی ها هیچ شکی ندارم.

خبرنگار: خب باور میکنید بشقاب پرنده ها به زمین آمده باشند؟

رابرت بیگلو: حقیقتی وجود دارد. و آن هم این است که فرازمینی ها موجود هستند. برای اثبات وجود این مخلوقات میلیونها دلار هزینه کردم. و میتوان گفت در اندازه خودم موفق بودم.

خبرنگار: خب؛ شما در رسانه ها و پیشگاه مردم اعلام کردید به فرازمینی ها باور دارید. آیا متوجه ریسک این اعتراف هستید؟

رابرت بیگلو: خیر، هیچ ریسکی متوجه من نیست.

خبرنگار: حالا که آنقدر در این مورد پیش رفتید که مقدار زیادی پول در این راه هزینه کنید. به نظر شما ما میتوانیم با فرازمینی ها ارتباط برقرار کنیم؟

رابرت بیگلو: برای پیدا کردن فرازمینی ها لازم نیست خیلی دور برویم. آنها دقیقا جلوی بینی ما هستند. آنها با ما در زمین زندگی میکنند…  در این رابطه حکومت ها چه میگویند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در ارتباط با اتفاقی که در سال  ۱۹۷۶ در ایران به وقوع پیوست گزارشی تهیه کرده است( هواپیمای F-4 در فاصله ۴۵ کیلومتری شی ناشناسی ثبت کرد. و ناگهان خلبان کنترل هواپیما را از دست داد. خط ارتباطی مسدود بود. و وقتی از شی دور شدند گویی دیگر تهدید به حساب نمی آمدند چون راه های ارتباطی به حالت اول بازگشت!

رئیس سابق سیا نیز میگوید: برخلاف آنچه بر زبان می آورند. تعداد زیادی درجه دار نیروی هوایی آمریکا در ارتباط با Ufo ها بسیار نگران هستند.
اما دولت ها چنان در پروسه رازداری غرق شده اند که ملت ها عموما واقعیت وجودی فرازمینی ها را باور نمیکنند. حتی این حقیقت تبدیل به طنز شده است.
آیا همانطور که رابرت بیگلو به آن باور دارد فرازمینی ها میان ما زندگی میکنند یا خیر؟ واقعیت این است،، ما نمیدانیم

#تمدن_بیگانه #تمدن_فرازمینی #تمدن_ هوشمند #حیات_ هوشمند #فرازمینیان #یوفو #بشقاب_پرنده #موجودات_فضایی #ناسا
.
#تمدن_‌و_ملالت‌های_‌آن
#زیگموند_فروید
#محمد_مبشری #نشر_ماهی

@khoreketab1

زیگموند فروید در سال ۱۹۳۰ کتاب کوچکی منتشر کرد که با استقبال گسترده‌ای مواجه شد، تا آن جا که تمام نسخه های آن فروخته شد و پس از یک سال به چاپ دوم رسید. بعدها این کتاب یکی از مشهورترین آثار #فروید در سراسر جهان معرفی شد. عنوان این کتاب "تمدن و ملالتهای آن" بود. توجه به این اثر دلایل متعددی دارد. اول این که مختصر و مفید است. دوم ساده و روان نگاشته شده است. سوم شرح اصول روانکاوی و کاربرد آنها در مسائل انسانی در این کتاب به سادگی قابل فهم است و در نهایت به مسائل مهم و حیاتی انسان پرداخته است.

از نظر فروید ضمیر ما دو نیروی متضاد و متخاصم دارد که همه ساخته‌های بشریت حاصل آن است: "عشق و مرگ" نویسنده این دو نیرو را آشتی ناپذیر می‌داند و اعتقاد دارد تاکنون برای آن راه حلی یافت نشده است. این دو نیروی متخاصم در اصل فردی هستند لذا تمام فعالیت های انسان نیز فردی است. اما برای رسیدن به آنها باید اجتماعی باشیم؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم بین این دو تعادل بوجود آوریم. انسان موجودی فردی و اجتماعی است. برای آنکه بتوانیم در جمع بمانیم باید امیال فردی خود را مهار کنیم. تنها در این صورت است که بین این دو، عشق و مرگ، نوعی تضاد و تخاصم شکل می‌گیرد، که نویسنده آن را ناخشنودی یا ملال می‌نامد.

فروید در این کتاب کوچک به زبانی، ساده و روان از نظریات خود در روانکاوی برای تجزیه و تحلیل شکل گیری تمدن انسانی استفاده می کند. او هم به عوامل ایجاد تمدن و هم عواملی که می تواند آن را نابود کند می پردازد. البته به تبع این بحث به موضوعاتی همچون خانواده، عشق، جنگ، دین، میل جنسی، روابط انسانی، سعادت، آزادی و موضوعات مشابه دیگر نیز پرداخته است. این کتاب نه فقط برای علاقمندان به روانشناسی و روانکاوی، بلکه برای همه کسانی که دل مشغول علوم انسانی هستند جذاب است. مترجم این اثر مقدمه خوبی به آن افزوده که علاوه بر کوتاه و مختصر بودن بسیار مفید و روشنگر بوده و درآمدی بسیار خوب برای آشنایی با اندیشه های فروید و فهم بهتر کتاب است. .
📚 #گزیده_کتاب

آزادیِ فردی نعمتِ تمدن نیست. پیش از ان که تمدنی بوده باشد، این آزادی از هر زمانِ دیگر بیشتر بوده است. البته در آنزمان غالبا ارزشی نداشته است.زیرا فرد تقریبا هیچ قادر به دفاع از آن نبوده است.
با رشدِ تمدن، آزادی فردی محدود می شود و اقتضای عدالت این است که هیچکس از این محدودیت معاف نشود.
⏹
تمدن اصلی ترین دلیلِ تنهایی انسان بود..
#خوره_کتاب
.
#تمدن_‌و_ملالت‌های_‌آن
#زیگموند_فروید
#محمد_مبشری #نشر_ماهی

@khoreketab1

زیگموند فروید در سال ۱۹۳۰ کتاب کوچکی منتشر کرد که با استقبال گسترده‌ای مواجه شد، تا آن جا که تمام نسخه های آن فروخته شد و پس از یک سال به چاپ دوم رسید. بعدها این کتاب یکی از مشهورترین آثار #فروید در سراسر جهان معرفی شد. عنوان این کتاب "تمدن و ملالتهای آن" بود. توجه به این اثر دلایل متعددی دارد. اول این که مختصر و مفید است. دوم ساده و روان نگاشته شده است. سوم شرح اصول روانکاوی و کاربرد آنها در مسائل انسانی در این کتاب به سادگی قابل فهم است و در نهایت به مسائل مهم و حیاتی انسان پرداخته است.

از نظر فروید ضمیر ما دو نیروی متضاد و متخاصم دارد که همه ساخته‌های بشریت حاصل آن است: "عشق و مرگ" نویسنده این دو نیرو را آشتی ناپذیر می‌داند و اعتقاد دارد تاکنون برای آن راه حلی یافت نشده است. این دو نیروی متخاصم در اصل فردی هستند لذا تمام فعالیت های انسان نیز فردی است. اما برای رسیدن به آنها باید اجتماعی باشیم؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم بین این دو تعادل بوجود آوریم. انسان موجودی فردی و اجتماعی است. برای آنکه بتوانیم در جمع بمانیم باید امیال فردی خود را مهار کنیم. تنها در این صورت است که بین این دو، عشق و مرگ، نوعی تضاد و تخاصم شکل می‌گیرد، که نویسنده آن را ناخشنودی یا ملال می‌نامد.

فروید در این کتاب کوچک به زبانی، ساده و روان از نظریات خود در روانکاوی برای تجزیه و تحلیل شکل گیری تمدن انسانی استفاده می کند. او هم به عوامل ایجاد تمدن و هم عواملی که می تواند آن را نابود کند می پردازد. البته به تبع این بحث به موضوعاتی همچون خانواده، عشق، جنگ، دین، میل جنسی، روابط انسانی، سعادت، آزادی و موضوعات مشابه دیگر نیز پرداخته است. این کتاب نه فقط برای علاقمندان به روانشناسی و روانکاوی، بلکه برای همه کسانی که دل مشغول علوم انسانی هستند جذاب است. مترجم این اثر مقدمه خوبی به آن افزوده که علاوه بر کوتاه و مختصر بودن بسیار مفید و روشنگر بوده و درآمدی بسیار خوب برای آشنایی با اندیشه های فروید و فهم بهتر کتاب است. .
📚 #گزیده_کتاب

آزادیِ فردی نعمتِ تمدن نیست. پیش از ان که تمدنی بوده باشد، این آزادی از هر زمانِ دیگر بیشتر بوده است. البته در آنزمان غالبا ارزشی نداشته است.زیرا فرد تقریبا هیچ قادر به دفاع از آن نبوده است.
با رشدِ تمدن، آزادی فردی محدود می شود و اقتضای عدالت این است که هیچکس از این محدودیت معاف نشود.

تمدن اصلی ترین دلیلِ تنهایی انسان بود..
#خوره_کتاب
ائل گلی.
#تبریز#ایران#تمدن_ ایران
ائل گلی.
#تبریز#ایران#تمدن_ ایران
معبد اناهیتا ———————
بنای معبد آناهیتا در شهر کنگاور از شهرستان‌های استان کرمانشاه قرار دارد. این بنا بر روی تپه‌ای با ارتفاع ۳۲ متر و در ابعاد ۲۰۹ متر در ۲۲۴ مترساخته شده است. ارتفاع ستونهای این بنا نسبت به قطر آنها سه به یک است و این باعث شده در میان تمام معابد دنیا بی نظیر و منحصر به فرد باشد. معبد آناهیتا دومین بنای سنگی ایران پس از تخت جمشید است. هرچند در مورد ماهیت این بنا اختلاف نظر وجود دارد و برخی آنرا کاخ ناتمام خسرو پرویز دانسته‌اند ولی نظریه معروف‌تر بنا را معبدی برای الهه آناهیتا می‌داند. 
نخستین حفاری‌های باستان‌شناسانه سال ۱۳۴۷ انجام شد و طبق تحقیقات اولیه، بنا را مکانی برای پرستش الهه آناهیتا در دوره اشکانی دانستند. در سال ۱۳۵۴ کاوش‌های بعدی و پیدا شدن سنگ‌کنگره‌ای مشابه تاق گرا در سرپل ذهاب این نظریه را مطرح کرد که ممکن است این بنا باقی‌مانده یکی از کاخهای خسرو پرویز در دوره ساسانی باشد که البته وجود شواهد دیگر به نظریه اول قوت بیشتری می‌بخشد. 
این معبد از دوران اشکانی قابل احترام بوده و تیریدات‌ها (تیردادها – تعدادی از پادشاهان اشکانی) در معبد آناهیتا تاج گذاری می‌کرده‌اند. معبد آناهیتا در دوره ساسانیان هم مورد استفاده بوده و بازسازی شده است. کاوش‌ها نشان داده این معبد در دوران سلجوقی، ایلخانی، صفویه و قاجار به منظورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفته و از هر کدام از این دوران‌های تاریخی اثری در معبد به‌جا مانده است. 
در نیمه اول قرن یکم بعد از میلاد مسیح ایسیدور شاراکس جغرافیدان یونانی اولین کسی که معبد آناهیتا را در کتاب خود قید نموده است آن را معبد آرتمیس نامیده است. از قرن نهم تا چهاردهم مورخان اسلامی از این منطقه دیدن نموده و مشاهدات خود را در گزارش‌هایشان ثبت کرده‌اند. ابن فقیه در کتاب مشهور البلدان نوشته است: «هیچ ستونی شگفت انگیز تر از ستونهای معبد آناهیتا کنگاور نیست.» معبد آناهیتا به تدریج در طول سالیان دراز به تدریج تخریب شده است. آثار معمارى متشکل از گچ و آهک را مردم محلى براى تهیه گچ و آهک تازه استفاده مى‌کردند. در طول هزاران سال مردم کنگاور با ذوب گچ و آهک موجود در محوطه تاریخى، بقایاى ساختمانى معبد آناهیتا را نابود کرده‌اند. معبد پس از زلزله کنگاور در سال ۱۳۳۶ و ساخت و سازهای مردم تقریبا به یک خرابه تبدیل شده بود.
 #ایران #پارس #سرزمین_کهن #فارس #کوروش #داریوش #باستان #persian #pars #iran #fars#پرشیا #پارسی #ایران #ملیت #تاریخ #تاریخ_ایران #تاریخ_معاصر #تاریخ_در_تصویر #تاریخ_طبری #پارسی #کشور_ایران #طبری #تمدن #تمدن_ایرانی #تمدن_
معبد اناهیتا ———————
بنای معبد آناهیتا در شهر کنگاور از شهرستان‌های استان کرمانشاه قرار دارد. این بنا بر روی تپه‌ای با ارتفاع ۳۲ متر و در ابعاد ۲۰۹ متر در ۲۲۴ مترساخته شده است. ارتفاع ستونهای این بنا نسبت به قطر آنها سه به یک است و این باعث شده در میان تمام معابد دنیا بی نظیر و منحصر به فرد باشد. معبد آناهیتا دومین بنای سنگی ایران پس از تخت جمشید است. هرچند در مورد ماهیت این بنا اختلاف نظر وجود دارد و برخی آنرا کاخ ناتمام خسرو پرویز دانسته‌اند ولی نظریه معروف‌تر بنا را معبدی برای الهه آناهیتا می‌داند.
نخستین حفاری‌های باستان‌شناسانه سال ۱۳۴۷ انجام شد و طبق تحقیقات اولیه، بنا را مکانی برای پرستش الهه آناهیتا در دوره اشکانی دانستند. در سال ۱۳۵۴ کاوش‌های بعدی و پیدا شدن سنگ‌کنگره‌ای مشابه تاق گرا در سرپل ذهاب این نظریه را مطرح کرد که ممکن است این بنا باقی‌مانده یکی از کاخهای خسرو پرویز در دوره ساسانی باشد که البته وجود شواهد دیگر به نظریه اول قوت بیشتری می‌بخشد.
این معبد از دوران اشکانی قابل احترام بوده و تیریدات‌ها (تیردادها – تعدادی از پادشاهان اشکانی) در معبد آناهیتا تاج گذاری می‌کرده‌اند. معبد آناهیتا در دوره ساسانیان هم مورد استفاده بوده و بازسازی شده است. کاوش‌ها نشان داده این معبد در دوران سلجوقی، ایلخانی، صفویه و قاجار به منظورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفته و از هر کدام از این دوران‌های تاریخی اثری در معبد به‌جا مانده است.
در نیمه اول قرن یکم بعد از میلاد مسیح ایسیدور شاراکس جغرافیدان یونانی اولین کسی که معبد آناهیتا را در کتاب خود قید نموده است آن را معبد آرتمیس نامیده است. از قرن نهم تا چهاردهم مورخان اسلامی از این منطقه دیدن نموده و مشاهدات خود را در گزارش‌هایشان ثبت کرده‌اند. ابن فقیه در کتاب مشهور البلدان نوشته است: «هیچ ستونی شگفت انگیز تر از ستونهای معبد آناهیتا کنگاور نیست.» معبد آناهیتا به تدریج در طول سالیان دراز به تدریج تخریب شده است. آثار معمارى متشکل از گچ و آهک را مردم محلى براى تهیه گچ و آهک تازه استفاده مى‌کردند. در طول هزاران سال مردم کنگاور با ذوب گچ و آهک موجود در محوطه تاریخى، بقایاى ساختمانى معبد آناهیتا را نابود کرده‌اند. معبد پس از زلزله کنگاور در سال ۱۳۳۶ و ساخت و سازهای مردم تقریبا به یک خرابه تبدیل شده بود.
#ایران #پارس #سرزمین_کهن #فارس #کوروش #داریوش #باستان #persian #pars #iran #fars#پرشیا #پارسی #ایران #ملیت #تاریخ #تاریخ_ایران #تاریخ_معاصر #تاریخ_در_تصویر #تاریخ_طبری #پارسی #کشور_ایران #طبری #تمدن #تمدن_ایرانی #تمدن_
📚 #گزیده_کتاب

تمدن اصلی‌ترین دلیل تنهایی انسان بود...
#تمدن_‌و_ملالت‌های_‌آن
#زیگموند_فروید

تصویر:تابلوی "بر دروازه‌ ابدیت"
اثر #ونسان_ونگوک
📚 #گزیده_کتاب

تمدن اصلی‌ترین دلیل تنهایی انسان بود...
#تمدن_‌و_ملالت‌های_‌آن
#زیگموند_فروید

تصویر:تابلوی "بر دروازه‌ ابدیت"
اثر #ونسان_ونگوک
تمدن اصلی‌ترین دلیل تنهایی انسان بود...
#تمدن_‌و_ملالت‌های_‌آن
#زیگموند_فروید

تصویر:تابلوی "بر دروازه‌ ابدیت"
اثر #ونسان_ونگوک
تمدن اصلی‌ترین دلیل تنهایی انسان بود...
#تمدن_‌و_ملالت‌های_‌آن
#زیگموند_فروید

تصویر:تابلوی "بر دروازه‌ ابدیت"
اثر #ونسان_ونگوک
فرقی نمیکند کجا،کی وچگونه......
ما همیشه با هم، هم پیمانیم

آمدیم که دوباره یکصدا بگوییم نویسنده داستان زندگیمان، خودمان هستیم.
۹۷ رویایی....
یا علی

#جاویدان #رشد #هم_پیمان #زندگی #موفقیت #نگرش #دولتمند #ثروتمند #ثروت_انقلابی #همیشه #هدف #حرکت #برکت #برنامه_ریزی
#اقتصاد_دانش #مغز_گردان #تحول_فکر #تمدن_جدید #صنعت_همگرایی #اقتصاد_بدون_مرز #درآمد_رسانا #تمدن_ همگرا
فرقی نمیکند کجا،کی وچگونه......
ما همیشه با هم، هم پیمانیم

آمدیم که دوباره یکصدا بگوییم نویسنده داستان زندگیمان، خودمان هستیم.
۹۷ رویایی....
یا علی

#جاویدان #رشد #هم_پیمان #زندگی #موفقیت #نگرش #دولتمند #ثروتمند #ثروت_انقلابی #همیشه #هدف #حرکت #برکت #برنامه_ریزی
#اقتصاد_دانش #مغز_گردان #تحول_فکر #تمدن_جدید #صنعت_همگرایی #اقتصاد_بدون_مرز #درآمد_رسانا #تمدن_ همگرا
جهان ما در سال  2020 
جایگاه شما در این جهان کجاست؟ 
چقدر حاضر به تغییر هستید در برابر آینده؟

متاسفیم که دنیا تغییر کرد و ما تغییر نکردیم.  #اقتصاد_دانش #مغز_گردان #تحول_فکر #تمدن_جدید #صنعت_همگرایی #تغییر #اقتصاد_بدون_مرز #هدف #درآمد_رسانا #تمدن_ همگرا #نیاز_همزمانی #وقت_پول #جهان #سفر #تکنولوژی #2020  #زندگی_ایده_آل #فناوری #گوگل #ماکروسافت #آینده
جهان ما در سال 2020
جایگاه شما در این جهان کجاست؟
چقدر حاضر به تغییر هستید در برابر آینده؟

متاسفیم که دنیا تغییر کرد و ما تغییر نکردیم. #اقتصاد_دانش #مغز_گردان #تحول_فکر #تمدن_جدید #صنعت_همگرایی #تغییر #اقتصاد_بدون_مرز #هدف #درآمد_رسانا #تمدن_ همگرا #نیاز_همزمانی #وقت_پول #جهان #سفر #تکنولوژی #2020 #زندگی_ایده_آل #فناوری #گوگل #ماکروسافت #آینده
#فروهر#هخامنش#تاریخ_ایران #تمدن_ فرهنگ
.
.
.
.
#موزیک_جدید#آهنگ_جدید#هوروش_باند#ماکان_باند#حمید_هیراد#بهنام_بانی#معین#مهستی#سیاوش_قمیشی#رقص#نوستالژی#میکس_ترکی#آهنگ_قدیمی#هایده#میثم_ابراهیمی#محسن_ابراهیم_زاده#محسن_یگانه#موزیک_پاپ#موزیک_ترکی#موزیک_ویدیو#کلیپ_جالب#موزیک_زیبا#کلیپ_جدید#حادثه#فوتبال
#این_یک_مورد_را_ندیده_بودم. #تمدن_؟ #در_یزد #پیرایش_سگ_گربه
اولين كنسرت بزرگ بانوان در ايلام 
گروه ژيوار لطفا براي حمايت از موسيقي بانوان اطلاع رساني كنيد.به اميد روزي كه در تمام نقاط ايران شاهد اجراي موسيقي بانوان باشيم.#گروه ژيوار#ژيوار #موسيقي #سنتي #ايلام #ايلاميان #كردستان #ايران #فلكلور #كردي#آئيني #سنت #ساز #بانو #اواز_خوان #اواز #بانوان #صدا #فرهنگي #تمدن_##ایران تمدن#تمدن_غرب #لباس كردي#ژيوار_شيخ_الاسلامى #كنسرت #كوردي #kirdistan #kordish#ياسمن روانگرد#yasamanravangard
اولين كنسرت بزرگ بانوان در ايلام
گروه ژيوار لطفا براي حمايت از موسيقي بانوان اطلاع رساني كنيد.به اميد روزي كه در تمام نقاط ايران شاهد اجراي موسيقي بانوان باشيم.#گروه ژيوار#ژيوار #موسيقي #سنتي #ايلام #ايلاميان #كردستان #ايران #فلكلور #كردي#آئيني #سنت #ساز #بانو #اواز_خوان #اواز #بانوان #صدا #فرهنگي #تمدن_##ایران تمدن#تمدن_غرب #لباس كردي#ژيوار_شيخ_الاسلامى #كنسرت #كوردي #kirdistan #kordish#ياسمن روانگرد#yasamanravangard
#ایل_#بختیاری_#یعنی_#آریایی_#اصیل_#یعنی#پارس_#یعنی_#فرزند_#کورش_#بزرگ_#یعنی#وارث_#تمدن_#آریایی#یعنی#حافظ_#ایران#ایرانی
#رضاشاه #کوروش #کوروش_کبیر #کوروش_بزرگ
ویکی لیکس: واتیکان از وجود تمدنهای بیگانه اطلاع دارد. بنا بر یک سری ایمیل افشا شده، واتیکان، یکی از مهمترین مراجع مذهبی در دنیا، می داند بیگانگان وجود دارند
#واتیکان #ویکیلیکس #فرازمینیان #حیات_فرازمینی #تمدن_بیگانه #تمدن_فرازمینی #تمدن_ فضایی #ویکی_لیکس
ویکی لیکس: واتیکان از وجود تمدنهای بیگانه اطلاع دارد. بنا بر یک سری ایمیل افشا شده، واتیکان، یکی از مهمترین مراجع مذهبی در دنیا، می داند بیگانگان وجود دارند
#واتیکان #ویکیلیکس #فرازمینیان #حیات_فرازمینی #تمدن_بیگانه #تمدن_فرازمینی #تمدن_ فضایی #ویکی_لیکس
#اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود
#روز_قدس
#مرگ_بر_اسرائیل 
اسرائیل۲۵سال آینده را نخواهد دید... امام خامنه ای:
ما به #ظهور امام عصر،این محبوب حقیقی انسان ها نزدیک شده ایم،شما جوان ها خودتان را برای #تمدن_ نوین_اسلامی آماده کنید،شما آن روز را خواهید دید،آن روز را خواهید ساخت.
#اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود
#روز_قدس
#مرگ_بر_اسرائیل
اسرائیل۲۵سال آینده را نخواهد دید... امام خامنه ای:
ما به #ظهور امام عصر،این محبوب حقیقی انسان ها نزدیک شده ایم،شما جوان ها خودتان را برای #تمدن_ نوین_اسلامی آماده کنید،شما آن روز را خواهید دید،آن روز را خواهید ساخت.
حفل توقیع #کتاب و محاظرة الکاتب «#تمدن_ _عیلام و مردم عرب خوزستان» في مدینة #رامز الكاتب #الأهوازي "#حسين_فرج_الله_چعب"
حفل توقیع #کتاب و محاظرة الکاتب «#تمدن_ _عیلام و مردم عرب خوزستان» في مدینة #رامز الكاتب #الأهوازي "#حسين_فرج_الله_چعب"
هرزمان مشکله توش اولسا طبیبان جهان  عاجزانه کمک ایستلر ابلفضل آقادان
______________________________________
#یا_ابوالفضل#یا_عباس#دخیلم#
#کربلا#بین_الحرمین#سلیم#تمدن_
#ای_منی_آواره_گویان_ابلفضل
#مسجد#حاج#مجید#سینه زنی
#حسین_رضازاده#پهلوان#
هرزمان مشکله توش اولسا طبیبان جهان عاجزانه کمک ایستلر ابلفضل آقادان
______________________________________
#یا_ابوالفضل#یا_عباس#دخیلم#
#کربلا#بین_الحرمین#سلیم#تمدن_
#ای_منی_آواره_گویان_ابلفضل
#مسجد#حاج#مجید#سینه زنی
#حسین_رضازاده#پهلوان#
#تمدن _ایران #تمدن_ غرب# غربگرا# غربی #صنعت #سندرک# میناب# هشتبندی# بندرعباس# هرمزگان# سیریک# بشاگرد# جاسک# رودان #
#تمدن _ایران #تمدن_ غرب# غربگرا# غربی #صنعت #سندرک# میناب# هشتبندی# بندرعباس# هرمزگان# سیریک# بشاگرد# جاسک# رودان #

Хайп клуб - это обозреватель фото и видео из Инстаграма.